สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการ

ข้อกำหนดในการใช้บริการ
แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 05 มิถุยายน 2563

ขอบคุณที่ให้ความสนใจในการใช้แอปพลิเคชัน Kunafood ไม่ว่าทั้งอุปกรณ์มือถือ หรืออุปกรณ์ใดๆ ทั้งนี้ ในการคลิกปุ่ม “ลงชื่อเข้าใช้งาน โดยก่อนเริ่มใช้งานแอปพลิเค Kunafood นั้น หมายความว่าท่านได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการของ Kunafood (“ข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการ”) ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะ และข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทคู่ค้าที่ได้มีการระบุไว้ในข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการนี้ ซึ่งข้อกำหนดเหล่านี้กำกับดูแลการใช้งานแอปพลิเคชัน Kunafood ของท่าน โปรดอ่านข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะ และข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทคู่ค้าด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากข้อกำหนดเหล่านี้มีผลต่อสิทธิและภาระหน้าที่ของท่านเอง หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะ และข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทคู่ค้า โปรดยุติการใช้งานแอปพลิเคชัน Kunafood นี้

 

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม


15 เมษายน 2564

ผู้ชม 2647 ครั้ง